O studii

Pro které pacienty je studie určená?

Studie je určená pro všechny pacienty MOÚ s jakoukoliv diagnózou a v jakémkoli stádiu onemocnění. Je také vhodná i pro ty, kteří už léčbu na MOÚ podstoupili.

Jak stáhnout aplikaci do Vašeho telefonu?

1. krok:

- Pro uživatele Androidu (mobilní telefon značky Samsung, Xiaomi, ...): Vstupte do aplikace Google Play (Obchod Play), kterou máte na ploše svého mobilního telefonu.
- Pro uživatele iOS (mobilní telefon značky Apple): Vstupte do aplikace AppStore, kterou máte na ploše svého mobilního telefonu.

2. krok:

- Ve výše zmíněné aplikaci klikněte do pole s lupou (vyhledat aplikaci), napište do něj název aplikace "MindCare"  a klikněte na potvrzující tlačítko.

 

3. krok:

- V seznamu vyhledaných aplikací naleznete aplikaci MindCare. Klikněte na ni, otevře se Vám na celou obrazovku. Označte tlačítko "Instalovat".

 

4. krok:

- Instalace může chvíli trvat. Jakmile se aplikace nainstaluje, uvidíte ji na ploše svého mobilního telefonu vedle aplikací, které jste zde měl/a už dřív.

 

5. krok:

- Otevřete nově nainstalovanou aplikaci MindCare a zadejte vstupní kód, který jste obdržel/a po vyplnění dotazníkové baterie.

Aplikace Vás po zadání kódu automaticky provede a představí Vám celý program.

Při jakémkoliv dotazu či nejasnosti nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
[obfuscate_1_|111|102|92|103|108|113|88|101|102|114|108|96|102|91|96|96|105|93|55|106|100|91|38|100|114|109|96|38|90|119]
 

Čeho se tato studie týká?

Studie si klade za cíl zjistit, jak účinné a vhodné mohou být v klinické praxi používané a vědecky ověřené programy na podporu duševního zdraví, pokud jsou převedeny do elektronické verze v podobě mobilní aplikace MOÚ MindCare.

V rámci studie absolvujete jeden ze tří standardizovaných programů, založených buď na mindfulness, pozitivní psychologii nebo autogenním tréninku, které byly speciálně vytvořeny pro osoby s onkologickým onemocněním.

Jediný rozdíl bude v tom, že budete mít celý program ve svém chytrém telefonu, a že budete v kontaktu s lektory jednotlivých programů jen prostřednictvím dopředu připravených videí, audionahrávek a textových zpráv. Celý program tedy absolvujete v pohodlí svého domova, v kontextu Vašeho aktuálního života a Vašich současných možností. Všechny programy ve studii trvají 8 týdnů.

Bez ohledu na to, do kterého programu budete v rámci studie náhodně zařazeni, vždy budete mít k dispozici metodu, která byla vědecky ověřena a běžně se ve fázi návratu do normálního života používá. Žádná není lepší nebo horší.

Může se stát, že budete zařazeni do takzvané čekací skupiny (více v odstavci “Co je to čekací skupina?”). Program MOÚ MindCare pro Vás bude dostupný za 11 měsíců od ukončení Vaší účasti ve studii. Výhodou pro Vás pak bude možnost absolvovat jakýkoli program ze tří uvedených dle Vašeho výběru.

Jak dlouho bude studie trvat?

Sledování pomocí dotazníků v rámci programu bude probíhat po dobu 11 měsíců. Sledování aktuálního stavu bude probíhat jen po dobu 8 týdnů v průběhu programu. Sběr těchto informací Vás však nijak nezatíží.


 

 • Může se stát, že budete vybráni do takzvané „čekací skupiny“, což znamená, že pro Vás program MOÚMindCare bude dostupný za 11 měsíců od vstupu do studie. To samozřejmě v žádném případě neznamená, že by v jakémkoli ohledu končila započatá nebo plánovaná péče o Vaše duševní zdraví v rámci léčby a preventivního sledování lékaři a psychology na MOÚ.

 • Může to být nepříjemné, frustrující, nicméně to v této fázi ověřování programu nejde jinak. Je to bohužel jediná možnost, jak lze srovnáním osob v jednotlivých skupinách ověřit účinnost programu MOÚMindCare.

 • Nemusíte se ale bát, po uplynutém čase Vás automaticky prostřednictvím Vašeho emailu do programu pozveme a budete mít k dispozici ke stažení všechny tři programy v rámci aplikace MOÚMindCare, bez omezení, testování a nutnosti vybrat si jen jeden z nich. Berte to prosím tak, že svým čekáním pomůžete všem ostatním, kteří budou aplikaci do budoucna, po skončení studie, používat.

 • Po podepsání informovaného souhlasu na MOÚ Vám bude předán individuální kód 1, pomocí kterého se přihlásíte k vyplnění vstupních dotazníků (vše Vám podrobně vysvětlí studiový koordinátor). Vyplnění vstupních údajů Vám zabere zhruba 60 minut.

 • Hned po vyplnění vstupních údajů Vás program automaticky přiřadí do jednoho ze tří intervenčních ramen (mindfulness, pozitivní psychologie, autogenní trénink) nebo do čekací skupiny a odešle Vám na email individuální kód 2, pomocí kterého Vám bude umožněn přístup do aplikace.

 • V rámci každého programu už Vás pak jeho virtuální lektoři povedou krok za krokem pomocí videí, vzkazů a nahrávek.

 • Ano. Pokud v průběhu studie dojdete k závěru, že o další pokračování ve studii nemáte zájem, můžete svou účast ve studii kdykoliv ukončit. I poté budete dostávat komplexní onkologickou péči na náležité odborné úrovni.
 • Na začátku a konci programu budete vyplňovat několik strukturovaných a srozumitelných dotazníků, které se ptají na úroveň vašeho aktuálního stresu, úzkosti, deprese, životní spokojenosti, kvality života, způsobu, jak zvládáte své emoce a také úrovně vlídného nastavení vůči sobě. Toto dotazování, které vám zabere zhruba 60 minut, proběhne čtyřikrát: na začátku programu, na jeho konci a pak po 3 a 9 měsících od ukončení programu. ​

 • Průběžné měření vašeho stavu a nálady se bude měřit prostřednictvím aplikace ve vašem telefonu, a to v podobě tří jednoduchých otázek, která vám přijdou automaticky třikrát během dne. Danou odpověď vyberete z předem navržených možností. Odpověď vám nezabere více jak půl minuty.

 • Podpora duševního zdraví během léčby onkologického onemocnění, a zejména pak po jejím ukončení, je zcela zásadní část komplexní onkologické péče.
 • Psychoterapie a jiné nelékové metody pro podporu psychického zdraví, jako je například nácvik zvládání stresu nebo relaxačních metod, jsou pro lidi v onkologických centrech často z různých důvodů nedostupné (např. dlouhé čekací doby; péče vázaná na nemocnici nebo centrum, kam pacient nemůže pravidelně dojíždět; nabízená péče nemusí být vhodná pro všechny pacienty; atd.). 
 • Způsob, jak poskytnout takovou péči všem a překlenout tak uvedené překážky, představuje v současné době rozvíjející se obor medicíny nazvaný eHealth.
 • Jako eHealth označujeme takový přístup v medicíně, kdy je pacientům poskytována určitá část péče prostřednictvím internetu a souvisejících technologií, jako jsou například aplikace pro tzv. chytré telefony.
 • Vědecké studie jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno rozšířit znalosti o účinnosti a vhodnosti léčebných postupů. Řídí se mezinárodními směrnicemi a etickými principy. 
 • Do studií jsou zařazování pacienti, kteří mají určité stanovené onemocnění.
 • Účast ve vědeckých studiích je vždy dobrovolná.
 • Podpora duševního zdraví během léčby onkologického onemocnění, a zejména pak po jejím ukončení, je zcela zásadní část komplexní onkologické péče.
 • Psychoterapie a jiné nelékové metody pro podporu psychického zdraví, jako je například nácvik zvládání stresu nebo relaxačních metod, jsou pro lidi v onkologických centrech často z různých důvodů nedostupné (např. dlouhé čekací doby; péče vázaná na nemocnici nebo centrum, kam pacient nemůže pravidelně dojíždět; nabízená péče nemusí být vhodná pro všechny pacienty; atd.). 
 • Způsob, jak poskytnout takovou péči všem a překlenout tak uvedené překážky, představuje v současné době rozvíjející se obor medicíny nazvaný eHealth.
 • Ano. Pokud v průběhu studie dojdete k závěru, že o další pokračování ve studii nemáte zájem, můžete svou účast ve studii kdykoliv ukončit. I poté budete dostávat komplexní onkologickou péči na náležité odborné úrovni.
 • Vaše účast ve studii není spojena se zvláštními riziky.
 • Vybrané programy jsou vyzkoušené a bezpečné.
 • Předmětem studie je zjišťování přínosu jejich převedení do elektronické podoby.
 • Určité nepohodlí může představovat čas strávený při měření na EKG.
 • Určitý druh časové zátěže může pro někoho rovněž být i vyplnění dotazníků.
 • Také program samotný vyžaduje Váš čas nutný k absolvování jeho jednotlivých kroků.
 • Mobilní aplikace MOÚMindCare je typ programu (softwaru) určený ke spuštění na mobilních zařízeních, jako je například Váš chytrý telefon (smartphone).
 • Aplikace MOÚMindCare byla sestavena odborníky z Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a to podle vědecky ověřených programů na podporu duševního zdraví, které jsou v klinické praxi běžně používány.
 • Naše aplikace byla vytvořena firmou Fileno, s.r.o. ve spolupráci s LF MU a za finanční podpory firmy MSD, spol. s.r.o.
 • Data, která o Vás během studie získáme, budou uchovávána v elektronické podobě a bude s nimi zacházeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Sběr dat bude probíhat prostřednictvím MOÚ, který bude Vaše osobní údaje zpracovávat jako zpracovatel pro Masarykovu univerzitu, která je správcem Vašich osobních údajů.
 • Do Vaší zdravotnické dokumentace budou pro účely studie nahlížet pouze lékaři MOÚ a výzkumníci studie z LF MU. Data z dotazníků, které vyplníte na stránkách www.mou-mind.cz, stejně jako výsledky vyšetření pro účely studie, budou uložena na serverech MOÚ, ke kterým mají přístup jen výzkumníci studie z LF MU.
 • Data z dotazníků, aplikace MindCare a zdravotnické dokumentace a výsledky vyšetření budou párována odpovědnými pracovníky MOÚ a následně předány výzkumníkům na Lékařské fakultě MU v pseudonymní formě (tj. pod kódem) za účelem jejich analýzy.
 • Získané spárované výsledky pro statistickou analýzu budou uloženy opět jen pod individuálním kódem.
 • Informované souhlasy s Vaším jménem a individuální kód budou po celou dobu studie bezpečně uloženy na MOÚ a bude k nim mít přístup jen pověřený pracovník studie.
 • Vaše obecné osobní údaje mohou být také poskytnuty oprávněným orgánům veřejné správy v souladu s příslušnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).
 • Při zveřejňování výsledků studie zůstane Vaše identita utajena.
 • Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná. V případě, že o účast ve studii nemáte zájem, běžná péče o Vaše duševní zdraví poskytovaná na MOÚ dále pokračuje nebo může být zahájena. O jejích možnostech se můžete poradit se svým ošetřujícím onkologem nebo psychology v MOÚ.
Loading...